Skip to main content

Op 5. Februar 2018 sloot de HGK – Häfen und Güterverkehr Köln AG – zonder reden (deze volgde pas na protest en openbaarheid) de kaaimuur Rheinauhafen voor de binnenscheepvaart. Over nacht werd daarmee de binnenvaartschepen, hun familie en het personeel iedere mogelijkheid genomen, kinderen van het internaat weer aan boord aan te nemen, termijngerechte personeel wissel uit te voeren en zelfs boodschappen te doen of een avond in Keulen door te brengen.

Daarover waren de binnenschippers – Duitse, Hollandse, Belgische zelfstandige of werknemer – zo kwaad, dat zich in korte tijd een Interessengroep op Facebook ontstond.

Op 12. April 2018 de Europäische Vereinigung der Binnenschiffer e.V. in Vereinsregister aangemeld werd.

Inmiddels is het nodige akkoord bereikt tussen de stad Keulen, WSA Keulen en HGK Keulen en kan de nieuwbouw van de Dalbenanlage Rheinauhafen komen!